محمد برادران متولد 1366 خرم آباد (لرستان) از کودکی  به متافیزیک علاقه مند بوده و مطالعات بسیاری در این زمینه داشته است. وی از سن 20 سالگی در راه حضرت مهدی (عج) مطالعات خود را در زمینه مراقبه های اسلامی، مهدویت، جفر، کیمیا، ریمیا، سیمیا، چله نشینی، پینه آل، چشم برزخی، متافیزیک، یوگا، کابالا، فراماسونری، ایلومیناتی... گسترش داد. وی در محضر اساتید بلند پایه  و عالی رتبه به گسترش آموزه های خود پرداخت و تجارب زیادی در شاخه های مختلف متافیزیک کسب نمود. او طی دو سال اخیر افراد بسیاری را (کانال های تلگرام، اینستاگرام...) با این علوم آشنا کرد . پایه و اساس مقاله ها و گفته ها در مورد روح و رشد معنوی می باشد. نتیجه مطالعات وی در قالب مقالات مختلف در این سایت منتشر خواهد شد.