قوانین و مقررات

کلیه کاربرانی که قصد عضویت  از سایت مجله متافیزیک را دارند ملزم می باشند مفاد این توافق‌نامه را  به طور کامل مطالعه و سپس اقدام به عضویت در سایت نمایند. عضویت در سایت به منزله مطالعه و قبول شرایط  عضویت و قوانین و مقررات مربوطه است.

  • بند ۱

کاربر برای عضویت در سایت باید به قسمت ورود به پنل کاربری مراجعه کند و شماره موبایل خود را وارد نماید.کد تایید شماره موبایل ارسال خواهد شد.

  • تبصره 1

کاربر فقط با شماره موبایل تایید شده میتواند در سایت ورود کند.

  • تبصره ۲

کاربر باید شماره موبایل خود را به همراه سایر اطلاعات درخواستی به‌طور صحیح وارد نماید و مسئولیت ثبت اشتباه و یا خلاف واقع اطلاعات بر عهده شخص کاربر است.

  • تبصره ۳

عضویت در سایت مجله متافیزیک ​ رایگان است..

  • بند 5

کاربر نباید در سایت اظهاراتی را وارد کند که مبین نقض حقوق اشخاص دیگر باشد و یا عمل مجرمانه‌ای را به دنبال داشته باشد. همچنین کاربران نباید در خصوص امور مذهبی و سیاسی در این سایت اظهار نظر کنند. چنانچه هر یک از کاربران این ماده را رعایت نکنند، بلافاصله از سایت اخراج شده و چنانچه خریدی انجام داده باشند، وجه واریزی به آنان مسترد نمی‌شود. همچنین کاربر (عضو) حق استفاده از این سایت را  از دست می‌دهد.